Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 14.06.2024   
  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006-12)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2024-2)

  Konu Başlığı Tarih : 12.06.2024   
  Genelge 2024-09 Türkiyede serbest dolaşımda olan eşyanın serbest bölgeden olduğu gibi veya üretimde kullanılarak tekrar ithalatı
  11.06.2024 97774940 Gümrük müşavirliği ve yardımcılığı 2024 yılı sınavları için duyuru ve başvuru formu örneği

  Konu Başlığı Tarih : 11.06.2024   
  Petrokimyasal Ürünlerin 10-16 Haziran 2024 Referans Fiyatları

  Konu Başlığı Tarih : 08.06.2024   
  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8639)

  Konu Başlığı Tarih : 06.06.2024   
  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 31.05.2024   
  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Konu Başlığı Tarih : 29.05.2024   
  Petrokimyasal Ürünlerin 27 Mayıs-2 Haziran 2024 Referans Fiyatları
  Menemen Serbest Bölgesinin Kurulup İşletilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8567)
  7511 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Konu Başlığı Tarih : 28.05.2024   
  Genelge 2024-08 Antrepo dışında yapılacak elleçleme izni başvuru tarihi ile müşavirlerin çalışma bölgeleri ve rehber.pdf

  Konu Başlığı Tarih : 25.05.2024   
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında `Tercihli Ticaret Anlaşması`nı Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8512)

  Konu Başlığı Tarih : 24.05.2024   
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8511)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   181   182