Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 25.03.2019   
  Petrokimyasallar 25-31 MART 2019 Referans Kıymet

  Konu Başlığı Tarih : 23.03.2019   
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 25

  Konu Başlığı Tarih : 22.03.2019   
  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 845

  Konu Başlığı Tarih : 21.03.2019   
  Süs Bitkileri 16-31 Mart 2019 Referans kıymetler
  ÖTV ve KDV İndirimlerinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin - Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 843

  Konu Başlığı Tarih : 20.03.2019   
  14.03.2019 42592941 Doğrudan satış mağazalarına Alkollü İçki tesliminde İhracatta Bandrol Uygulamayacağı, aracılı teslimde ise bandrol aranacağı
  Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 97 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 158

  Konu Başlığı Tarih : 19.03.2019   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-9

  Konu Başlığı Tarih : 18.03.2019   
  Süs Bitkileri 16-31 Mart 2019 Referans kıymetler
  Petrokimyasllar 18-24 MART 2019
  14.03.2019 42513799 TRT Bandrolüne ilişkin yargı kararına göre ek tahakkuk, para cezası, tahsili, iptali ve uzlaşma durumları
  14.03.2019 42562074 TIR Karnesi Kapsamında Tütün içersin içermesin tütün yerine geçen maddelerin taşınamayacağı

  Konu Başlığı Tarih : 16.03.2019   
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 838)

  Konu Başlığı Tarih : 15.03.2019   
  Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol I”, Anlaşmanın Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol III”ün Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 821)

  Konu Başlığı Tarih : 14.03.2019   
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68   69