Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 24.03.2023   
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6994)

  Konu Başlığı Tarih : 23.03.2023   
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2023-7
  7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

  Konu Başlığı Tarih : 22.03.2023   
  Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP`ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz

  Konu Başlığı Tarih : 21.03.2023   
  Petrokimyasallar 20-26 Mart 2023 Referans Fiyat listesi

  Konu Başlığı Tarih : 18.03.2023   
  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

  Konu Başlığı Tarih : 16.03.2023   
  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6968
  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Karar Sayısı 6966

  Konu Başlığı Tarih : 14.03.2023   
  Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı
  Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 13.03.2023   
  Petrokimyasallar 13-19 Mart 2023 Referans Fiyat listesi
  7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Konu Başlığı Tarih : 10.03.2023   
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6923
  Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ No 2023-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2023-2
  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2008-32-34 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2023-32-68
  Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 18 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 37
  İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6921
  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6922

  Konu Başlığı Tarih : 09.03.2023   
  20.5.1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin Ek III’ünde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 29.9.2022 Tarihli ve 3-2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1.10.2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar 6914
  Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı Olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere ...
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2020-9 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No 80 Parasal Sınırlar ve Oranlar

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   158   159