Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 20.08.2019   
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019-1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Konu Başlığı Tarih : 19.08.2019   
  Petrokimyasallar Referans Fiyatlar 19-25 Ağustos 2019
  Petrokimyasallar Referans Fiyatlar 12-18 Ağustos 2019

  Konu Başlığı Tarih : 16.08.2019   
  09.08.2019 46755748 e-ihracat 110 kodlu, e-ithalat 140 kodlu beyanname satın alındığında ayrıca ıslak imzalı belge ibraz edilmeyeceği
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Konu Başlığı Tarih : 15.08.2019   
  15.08.2019 tarihi itibariyle yayımlanan BTB'ler
  Süs bitkileri referans kıymetleri 16 - 31 Agustos
  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirlenecek Kotalar Dâhilinde, Türk Limanlarından Kendi Ülkelerine Yapacakları Taşımalarda Kullanılmak Üzere Özbekistan Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında Karar Sayısı 1425
  Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Sayısı 1424

  Konu Başlığı Tarih : 10.08.2019   
  Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2017-43 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2019-38
  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-20 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-27
  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 6
  Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 09.08.2019   
  09.07.2019 tarihi itibariyle yayımlanan BTB'ler
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-3
  Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik
  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 07.08.2019   
  Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1403
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1402

  Konu Başlığı Tarih : 06.08.2019   
  05.08.2019 46373109 Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Ek Varış Öncesi Gümrük İşlemleri
  2019-32 Sayılı Genelge Ek Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

  Konu Başlığı Tarih : 05.08.2019   
  Süs bitkileri referans kıymetleri 01-15 Ağustos 2019

  Konu Başlığı Tarih : 04.08.2019   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-26
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-25
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-24
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-23
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-22

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77   78