Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 23.02.2024   
  İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8191)

  Konu Başlığı Tarih : 21.02.2024   
  Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 20.02.2024   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

  Konu Başlığı Tarih : 19.02.2024   
  Petrokimyasal Ürünlerin 19-25 Şubat 2024 Referans Fiyatları
  Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

  Konu Başlığı Tarih : 16.02.2024   
  Genelge 2024-05 Güney Kore STA üçüncü ülke fatura menşe beyanları konulu genelgenin yürürlükten kaldırıldığı.pdf
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2024/1)
  İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1)

  Konu Başlığı Tarih : 14.02.2024   
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

  Konu Başlığı Tarih : 13.02.2024   
  İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8184)

  Konu Başlığı Tarih : 12.02.2024   
  Petrokimyasal Ürünlerin 12-18 Şubat 2024 Referans Fiyatları
  06.02.2024 93707126 Duşakabin sistemlerine ait camların ithalinde tespit raporu ile teminat vb uygulamalar

  Konu Başlığı Tarih : 10.02.2024   
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50)
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 09.02.2024   
  Genelge 2024-04 İşlenmemiş altın ithalatında kota uygulamasındaki sıralama ağırlık hesabı tahlil beyan vb uygulamalar
  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 87) (Parasal Sınırlar)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   175   176