Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 22.05.2019   
  Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 1130

  Konu Başlığı Tarih : 20.05.2019   
  Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
  16 - 31 Mayıs Süs Bitkileri Referans Kıymet
  20-26 MAYIS 2019 Petrokimyasal ürünlerin kıymeti

  Konu Başlığı Tarih : 18.05.2019   
  Gümrük Genel Tebliği Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 16
  Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

  Konu Başlığı Tarih : 17.05.2019   
  Anayasa Mahkemesinin 27/3/2019 Tarihli ve 2018-9115 Başvuru Numaralı Kararı

  Konu Başlığı Tarih : 16.05.2019   
  Genelge 2019-21 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali
  Genelge 2019-20 TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

  Konu Başlığı Tarih : 15.05.2019   
  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Numarası 36
  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1111

  Konu Başlığı Tarih : 14.05.2019   
  Petrokimyasallar 13-19 MAYIS 2019 Referans Kıymet
  14.05.2019 tarihi itibariyle yayımlanan BTB'ler
  TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci Maddelerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Değişikliklerin 3 Şubat 2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 1059

  Konu Başlığı Tarih : 11.05.2019   
  Genelge 2019-19 Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2019-4
  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ İhracat 2017-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2019-4
  Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No 63 e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi

  Konu Başlığı Tarih : 10.05.2019   
  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 1055
  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 1049
  Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1045

  Konu Başlığı Tarih : 08.05.2019   
  GENELGE 2019-18 TPS-Eşya Teslim Listesi
  GENELGE 2019-17 Genelge-Sağlık Bakanlığı-Ön İzin Belgesi (Düşümsüz)
  Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ Tebliğ No 2016-31 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2019-20
  Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72   73