Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 19.11.2019   
  15.11.2019 tarihi itibariyle yayımlanan BTB'ler

  Konu Başlığı Tarih : 16.11.2019   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-31

  Konu Başlığı Tarih : 15.11.2019   
  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 14.11.2019   
  13.11.2019 48900138 Yatırım teşvik uygulamasında sadece gümrük vergisinin istisna tutulduğu durumlarda EMY nin muafiyet kapsamında değerlendirilemeyeceği

  Konu Başlığı Tarih : 12.11.2019   
  Petrokimyaslar Referans Kıymetler 11-17 Kasım 2019
  Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ile İlgili 2019-26 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

  Konu Başlığı Tarih : 11.11.2019   
  İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1770

  Konu Başlığı Tarih : 09.11.2019   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-32

  Konu Başlığı Tarih : 08.11.2019   
  Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-29
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-30
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 28

  Konu Başlığı Tarih : 07.11.2019   
  7190 Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  Konu Başlığı Tarih : 06.11.2019   
  Petrokimyasallar 04-10 Kasım 2019 Referans Kıymetleri
  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) Seri No 161

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82   83