Destek Hattı : 0850 241 16 84

Güncellemeler / Duyurular

22
Mayıs
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 1130
20
Mayıs
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
20
Mayıs
16 - 31 Mayıs Süs Bitkileri Referans Kıymet
20
Mayıs
20-26 MAYIS 2019 Petrokimyasal ürünlerin kıymeti
18
Mayıs
Gümrük Genel Tebliği Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 16
18
Mayıs
Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
17
Mayıs
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2019 Tarihli ve 2018-9115 Başvuru Numaralı Kararı
16
Mayıs
Genelge 2019-21 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali
16
Mayıs
Genelge 2019-20 TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
15
Mayıs
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Numarası 36
15
Mayıs
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1111
14
Mayıs
Petrokimyasallar 13-19 MAYIS 2019 Referans Kıymet
14
Mayıs
14.05.2019 tarihi itibariyle yayımlanan BTB'ler
14
Mayıs
TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 1, 3, 6, 11 ve 38 inci Maddelerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen De...
11
Mayıs
Genelge 2019-19 Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar
11
Mayıs
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2019-4
11
Mayıs
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ İhracat 2017-4 d...
11
Mayıs
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No 63 e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi
10
Mayıs
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 1055
10
Mayıs
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 1049
DGS DİNCER Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
BRK Gümrük Müş.Ltd.Şti.
Mari Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti
Gümrük ve Tic. Müfet. Dayanışma Derneği
Gümrük ve Ticaret Dünyası Dergisi
Bek Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
ATS Yazılım A.Ş.
Yıllardır Külliyat ile birlikte!
Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği
Gümrük ve Ticaret e-Dergisi
Şahin Grup Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
Dış Ticarette Çözüm Ortağınız!
Gümrük Külliyatı Danışmanlık Hizmetleri:
GTİP Bilgi ve Mevzuat Mütalaa talepleri ile Hizmet içi eğitimde geri bildirimli yeni dönem...!
Gümrük Muayene Memurları Derneği
Gümrük Kurmaylarının birlik, beraberlik ve meslek içi eğitim ile gelişim merkezi!
Anıt Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
Yükselen Değerleri Farkeden, Lider Hamleler!
Tezer Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Tüm gümrük işlemlerinizde doğru adres!
Okuyan Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
İleriyi Görüyor, Birlikte Yürüyoruz!
Cankut Gümrük Müşavirliği Hiz. Ltd. Şti.
Sınırları bizimle aşın! Biz bir ekibiz.
ATIL Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
Kısa zamanda uzun vadeli çözüm ortağınız!..
YYS | AEO | Statüsü için Hemen Ara!
YYS statünüzü biz alalım. Siz kolay ticaretin keyfini çıkarın. Ücretsiz Danışabilirsiniz...arayın!