Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 29.05.2024   
  Petrokimyasal Ürünlerin 27 Mayıs-2 Haziran 2024 Referans Fiyatları
  Menemen Serbest Bölgesinin Kurulup İşletilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8567)
  7511 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Konu Başlığı Tarih : 28.05.2024   
  Genelge 2024-08 Antrepo dışında yapılacak elleçleme izni başvuru tarihi ile müşavirlerin çalışma bölgeleri ve rehber.pdf

  Konu Başlığı Tarih : 25.05.2024   
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında `Tercihli Ticaret Anlaşması`nı Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8512)

  Konu Başlığı Tarih : 24.05.2024   
  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8511)

  Konu Başlığı Tarih : 23.05.2024   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/15)
  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

  Konu Başlığı Tarih : 22.05.2024   
  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)
  Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 21.05.2024   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/19)
  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8)
  3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485)
  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484)

  Konu Başlığı Tarih : 20.05.2024   
  Petrokimyasal Ürünlerin 20-26 Mayıs 2024 Referans Fiyatları

  Konu Başlığı Tarih : 18.05.2024   
  Avrupa Birliği’nin (AB) İthalat Kontrol Sistemine Duyuru Metni ve “Sık Sorulan Sorular (SSS) Belgesi”

  Konu Başlığı Tarih : 17.05.2024   
  Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
  17.05.2024 96908132 Gümrük müşavirliği hizmet sözleşme şartı ile ilgili sürenin 31 Temmuz 2024 kadar uzatıldığı
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/16)
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   180   181