Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 04.01.2023   
  Genelge 2023-01 İhracat beyannamelerinde birlik kripto onay numaralarının tek pencere sistemine 1086 kodu ile alındığı

  Konu Başlığı Tarih : 03.01.2023   
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 01.01.2023   
  Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-25
  Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-24
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-23
  Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-21
  Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-20
  Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-19
  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-18
  Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-16
  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-15
  Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-14
  7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-13
  Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-12
  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-11
  Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-10
  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-9
  Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-8
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-7
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-6
  Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-5
  Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-4
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2023-3
  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023-1

  Konu Başlığı Tarih : 31.12.2022   
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2022-6
  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat 2023-1
  Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-2
  Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-3
  Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-4
  Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-5
  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat 2023-6
  Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-7
  Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin TebliğSivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-8
  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ İthalat 2023-9
  Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-10
  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-11
  Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ İthalat 2023-12
  İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-13
  Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2023-14
  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ 2023-15
  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ 2023-16
  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ 2023-17
  Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ 2023-18
  Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ 2023-19
  Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ 2023-20
  İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği İthalat 2023-21
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 2023-1
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 2023-2
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 2023-3
  Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 6628
  Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 6627
  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6626
  İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6625

  Konu Başlığı Tarih : 30.12.2022   
  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 67
  Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No 91
  Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 11
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 44
  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Karar Sayısı 6622
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2015-8 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın ....
  Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ No 2022-52
  Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ No 2022-51
  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ No 2022-50

  Konu Başlığı Tarih : 29.12.2022   
  Kahve referans Ekim-Kasım 2022
  Pirinç referans kıymet Ekim 2022
  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Konu Başlığı Tarih : 28.12.2022   
  7429 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
  5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
  4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
  5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ No İhracat 2006-7 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2022-10

  Konu Başlığı Tarih : 27.12.2022   
  27.12.2022 tarihi itibari ile güncellenen BTB listesi
  Petrokimyasal 26 Aralık 2022 - 01 Ocak 2023 Referans Fiyatları

  Konu Başlığı Tarih : 26.12.2022   
  Genelge 2022-18 A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

  Konu Başlığı Tarih : 24.12.2022   
  7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

 1   2   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   161   162