Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 30.04.2016   
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği ürün Güvenliği ve Denetimi 2016-25
  Gümrük Genel Tebliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Seri No1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Teblğ

  Konu Başlığı Tarih : 29.04.2016   
  Tek Pencere Sistemi Dahilde İşleme İzni Genelge 2016/35
  Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2012-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2016-1
  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  RYKGM 2016-33 Serbest bölge işlem formlarının Tek Pencere Sistemi kapsamında e-belge ile kabul edileceği
  RYKGM 2016-32 Tek Pencere Sistemi Tarım Bakanlığı GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası e-belge uygunluğu)
  RYKGM 2016-31 Tek Pencere Sistemi Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında KSS İhracat Uygunluk Yazısı e-belge

  Konu Başlığı Tarih : 28.04.2016   
  RYKGM 2016-30 Tek Pencere Sistemi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ekspertiz belgesi e-belge
  RYKGM 2016-29 Tek Pencere Sistemi Hayvansal yem-ürün-yan ürün, Gemi Kumanyacılığı, Canlı Hayvan e-belge uygunluğu
  RYKGM 2016-27 Tek Pencere Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM Kontrol Belgesi e-belge uygunluğu

  Konu Başlığı Tarih : 27.04.2016   
  RYKGM 2016-26 Tek Pencere Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık ithalatı ve katı yakıt ithalatı e-belge uygunluğu
  RYKGM 2016-25 Tek Pencere Sistemi Ekonomi Bakanlığı Pil-Akü-Ayakkabı-Tıbbi Cihaz e-belge
  RYKGM 2016-24 Tek Pencere Sistemi ETKB-PİGM İthal İzin Belgesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri)
  RYKGM 2016-23 Tek Pencere Sistemi Bedelsiz İhracat izni başvurularının e-belge üzerinden yapılması
  RYKGM 2016-22 Tek Pencere Sistemi- GTHB Gübre
  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 26.04.2016   
  RYKGM 2016-21 Tek Pencere Sistemi TSE kimyevi gübreler ve kimyevi gübre dışında kalan ürünlerin e-belge uygunluğu
  RYKGM 2016-20 Tek Pencere Sistemi-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  6704 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı ..
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
  Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 23.
  3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Seri No- 1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No- 3.
  RYKGM 2016-13 İhracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici işlemleri.
  PETROKİMYASAL REUTERS REFERANS KIYMETLERİ 25 NİSAN-01 MAYIS 2016
  Mombasa ve Colombo Çay Fiyatları Nisan Ayı.

  Konu Başlığı Tarih : 22.04.2016   
  24.04.2016 15438433 Mozambik GTS kapsamında prosedürünü tamamladığı (22.03.2016 dan Tebliğe kadar teminatlı işlem)
  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
  GENELGE 2016-19 Tek Pencere Sistemi- Nihai Kullanım İzni
  2016-8646 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 21.04.2016   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2016-14
  PETROKİMYASAL REUTERS REFERANS KIYMETLERİ 18-24 NİSAN 2016

  Konu Başlığı Tarih : 20.04.2016   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2016-13
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2016-9
  GENELGE 2016-18 Tek Pencere Sistemi-Geçici İthalat İzni
  GENELGE 2016-17 Tek Pencere Sistemi- TAPDK
  GENELGE 2016-16 Tek Pencere Sistemi- Sağlık Bakanlığı
  GENELGE 2016-15 Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı

  Konu Başlığı Tarih : 17.04.2016   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2016-12
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2016-10
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2016-7

  Konu Başlığı Tarih : 14.04.2016   
  GENELGE 2016-14 Tek Pencere Sistemi.

 1   2   ...   154   155   156   157   158   159   160   161   162