Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 11.05.2016   
  2016-8802 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
  2016/8793 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

  Konu Başlığı Tarih : 05.05.2016   
  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar.
  Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 292.

  Konu Başlığı Tarih : 04.05.2016   
  Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 1
  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  RYKGM 2016-40 Tek Pencere Sistemi - İRİS
  RYKGM 2016-28 Tek Pencere Sistemi Sınır Ticareti kapsamında ithalat ve ihracat e-belge uygunlukları
  PETROKİMYASAL REUTERS REFERANS KIYMETLERİ 02-08 MAYIS 2016
  RYKGM 2016-38 Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı(CE Gerektiren Ürünler, Standartlara Uygunluk, Kullanılmış Eşya Belgeleri)
  RYKGM 2016-39 Bedelsiz ihracat izinlerinin yükümlü tarafından İhracatçılar Birliği üzerinden tek pencere e-belge ile alınacağı

  Konu Başlığı Tarih : 03.05.2016   
  2016-8794 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
  2016-8795 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
  Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği
  Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  RYKGM 2016-34 Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı İthalat İzni.

  Konu Başlığı Tarih : 02.05.2016   
  RYKGM 2016-37 Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (İthal Lisansı Gözetim) Genelge 2016/37
  RYKGM 2016-36 Tek Pencere Sistemi-Maliye Bakanlığı Genelge 2016/36

  Konu Başlığı Tarih : 30.04.2016   
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği ürün Güvenliği ve Denetimi 2016-25
  Gümrük Genel Tebliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Seri No1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Teblğ

  Konu Başlığı Tarih : 29.04.2016   
  Tek Pencere Sistemi Dahilde İşleme İzni Genelge 2016/35
  Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2012-1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2016-1
  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  RYKGM 2016-33 Serbest bölge işlem formlarının Tek Pencere Sistemi kapsamında e-belge ile kabul edileceği
  RYKGM 2016-32 Tek Pencere Sistemi Tarım Bakanlığı GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası e-belge uygunluğu)
  RYKGM 2016-31 Tek Pencere Sistemi Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında KSS İhracat Uygunluk Yazısı e-belge

  Konu Başlığı Tarih : 28.04.2016   
  RYKGM 2016-30 Tek Pencere Sistemi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ekspertiz belgesi e-belge
  RYKGM 2016-29 Tek Pencere Sistemi Hayvansal yem-ürün-yan ürün, Gemi Kumanyacılığı, Canlı Hayvan e-belge uygunluğu
  RYKGM 2016-27 Tek Pencere Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM Kontrol Belgesi e-belge uygunluğu

  Konu Başlığı Tarih : 27.04.2016   
  RYKGM 2016-26 Tek Pencere Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık ithalatı ve katı yakıt ithalatı e-belge uygunluğu
  RYKGM 2016-25 Tek Pencere Sistemi Ekonomi Bakanlığı Pil-Akü-Ayakkabı-Tıbbi Cihaz e-belge
  RYKGM 2016-24 Tek Pencere Sistemi ETKB-PİGM İthal İzin Belgesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri)
  RYKGM 2016-23 Tek Pencere Sistemi Bedelsiz İhracat izni başvurularının e-belge üzerinden yapılması
  RYKGM 2016-22 Tek Pencere Sistemi- GTHB Gübre
  Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Konu Başlığı Tarih : 26.04.2016   
  RYKGM 2016-21 Tek Pencere Sistemi TSE kimyevi gübreler ve kimyevi gübre dışında kalan ürünlerin e-belge uygunluğu
  RYKGM 2016-20 Tek Pencere Sistemi-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  6704 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı ..
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
  Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 23.
  3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Seri No- 1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No- 3.
  RYKGM 2016-13 İhracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici işlemleri.
  PETROKİMYASAL REUTERS REFERANS KIYMETLERİ 25 NİSAN-01 MAYIS 2016
  Mombasa ve Colombo Çay Fiyatları Nisan Ayı.

 1   2   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   171