Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 07.03.2023   
  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ İthalat 2023-9 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  Konu Başlığı Tarih : 06.03.2023   
  Petrokimyasallar 06-12 Mart 2023 Referans Fiyat listesi

  Konu Başlığı Tarih : 03.03.2023   
  02.03.2023 82864293 Dahilde işleme-geçici ithalatta ayniyet tespit işlemleri için firmanın başvurusu beklenilmeden yapılması
  01.03.2023 83203728 Birleşik Krallık İngiltere yönelik menşelerde ihracatçı yetki no bulunmayanların ıslak imzalanacağı
  İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6886
  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Sayısı 6885

  Konu Başlığı Tarih : 01.03.2023   
  28.02.2023 83180069 Kullanılmış tarım makinelerinde 1 Mart sonrası sevkiyatlarda Bitki Sağlık Sertifikası zorunluluğu

  Konu Başlığı Tarih : 28.02.2023   
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-9
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2023-8
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No: 2020-6 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2016-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ İhracat 2017-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2023-3
  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2006-12 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2023-2

  Konu Başlığı Tarih : 27.02.2023   
  Petrokimyasallar 27 Şubat - 05 Mart 2023 Referans Fiyat listesi

  Konu Başlığı Tarih : 26.02.2023   
  27-1-2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6872

  Konu Başlığı Tarih : 25.02.2023   
  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 45
  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17)
  21.02.2023 82935674 Birleşik krallık STA menşe beyanlarında EOR1 numarası imza durumu vb hususlar
  Genelge 2023-07 Dahilde işleme izinli kıymetli maden genelgesindeki altının azami miktarının değişimi
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2023-5
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2023-7

  Konu Başlığı Tarih : 24.02.2023   
  Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6860

  Konu Başlığı Tarih : 23.02.2023   
  6-2-2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, ...
  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 6833
  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ No 2008-32-34 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2023-32-67
  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2023-6
  Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ No 2023-1
  Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 6830

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   161   162