Destek Hattı : 0850 241 16 84

Hakkımızda
 

Faaliyet alanımız

Gümrük cari işlemleri ile sınırlı olmakla birlikte, dış ticaret faaliyetlerinde ithalat ve ihracat öncesi veya sonrası gümrük süreçleriyle ilgili bilgi/görüş/mütalaa almak isteyen girişimci, yatırımcı ve danışmanlık faaliyetleri sürdüren gümrük müşavirleri, doğrudan temsille yetkili kişilerin, firma avukatları, araştırmacı, eğitmen veya gümrük denetim mensuplarının yazılı taleplerine yine yazılı olarak cevap vermek,

Soru Bankası vasıtasıyla, dinamikliğiyle çok değişken olan gümrük ve dış ticaret mevzuatının uygulayıcılarının ihtiyaç duyduğu eğitim ve araştırmacı faaliyetlerine katkı sağlamak; Gümrük Müşavir Yardımcılığı, Gümrük Müşavirliği ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük işlemleriyle ilgili idari kadrolarındaki yükselme sınavlarına hazırlık amacıyla internet ortamında ders çalışma imkanı sunmak,

PC Gümrük Külliyatı programını aynı formatta kullanan tüm kesimlerin iradeleri doğrultusunda ulaşılabilir olmalarını sağlayarak, camia içindeki tüm kesimlerin bölgesel, sektörel veya rastgele buluşmalarını temin etmek olarak sıralayabiliriz.


Amacımız

PC Gümrük Külliyatı programının 2002-2017 dönemlerinde tek elden yürütülen güncelleme/araştırma/derleme faaliyetlerinin 2018 yılı itibariyle kurumsallaşmasını sağlamak,

Program Yapımcısı -Gümrük İdaresinde Yönetici- olduğundan kullanıcıların görüş taleplerine müdahil olamaması nedeniyle gümrük ve dış ticaret camiasında çok değişken ve kendine özgün işlemlerde ihtiyaç duyulan mütalaa taleplerini her bir branşta oluşturulan uzman ekiplerce karşılamak,

Programın amacı yayımlanmış mevzuatın en hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde kullanıcıya sunulması olmakla birlikte; bu hususun geliştirilmesi, kurumların birbirinden bağımsız yayımladığı ancak bir noktada birleşen ve/veya çelişen mevzuat uygulamalarının “Külliyat Danışmanlık” mütalaa müessesi ile yol gösterici olmasını veya sorgulanabilmesini sağlamak,

Kullanıcıların karşı karşıya kaldığı farklı mevzuat uygulamalarında “Külliyat Danışmanlık” fikrinin de alınarak seçilecek yön ve yöntemde karar kılınmasını hızlandırmak veya farklı bir perspektiften bakılmasını sağlamak,

Gümrük ve Dış Ticaret mensuplarının kariyer yükselme sınavlarına hazırlanması amacıyla kamu personeli olsun olmasın tüm katılımcıların aynı portalda buluşmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz.


Misyonumuz

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslar arası ticarette haksız rekabet koşullarını da dikkate alarak uyguladığı tarife uygulamaları ile tarife dışı uygulamalarına aykırı olacak şekilde uluslar arası mevzuat zorlamalarına girmeden, sadece yayımlanmış mevzuatın uygulanabilirliğindeki yeknesak usulleri yaygınlaştırmak, yanlış anlamaları ortadan kaldıracak yorum farklılıklarını gidermek, tarife / menşei bilgileri ile dış ticaret mensuplarının risklerini azaltmak, camia mensuplarının kendilerini yetiştirmek istemeleri durumunda kaynak oluşturmak ve en nihayetinde ulusal 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmakta dış ticaret alanında destek olmaktır.


Ekibimiz

PC Gümrük Külliyatı programının yapımcısı ve isim hakkı her ne kadar bir kişiye ait olsa da; programın mevzuat yönüyle ilk günden günümüze kadar geliştirilmesi ve uygulama pratiğinin kullanıcıya yansıtılmasında tüm kesimlerin görüş, öneri ve eleştirileri dikkate alınarak 2017 Yılına kadar yürütülmüştür.

2018 yılı itibariyle “isim hakkı sözleşmesi”yle kurulan “PC Gümrük Danışmanlık Dış Ticaret Ltd. Şti.” bünyesinde güncelleme alt yapısında görev yapacak kadrolu personel istihdam edilmeye başlanmış; bilgi/mütalaa taleplerinin karşılanmasında ise kadrolu personele ilave olarak kendi alanlarında uzman, Türkiye’nin her bir bölgesinde etkin, sektörel farklılıkları da içerecek şekilde faaliyet sürdüren Gümrük Müşaviri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, Müşavir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Avukat ve firma temsilcileriyle anlaşmalar yapılarak, olay bazında münferit/mobil hizmet anlayışı geliştirilmiştir.

Soru bankası bölümünde ise yukarıdaki kişilere ilave olarak, telif hakkı hukuku çerçevesinde hali hazırda kamu personeli olanlardan da hizmet alınabilmektedir.