Destek Hattı : 0850 241 16 84


Mütala / İtiraz / Savunma Talepleri


Amaç

• Gümrük ve dış ticaret mevzuatının özellikle gümrük işlem süreçlerinde yaşanılan sorun, ihtilaf, tereddüt veya öngörülmesi muhtemel diğer riskler hakkında sorumlu kişinin yorum gücüne daha geniş pencereden katkı sağlayarak bilgi seviyesini arttırmaktır. Hiç bir şeklide idari veya kaza-i merciler nezdinde emsal gösterilemez, dayanak ve kaynak olarak ibraz edilemez.


Kapsam

• Gümrük işlemleri başlamamış ancak ibraz edilecek bilgi / belgeler ışığında ithalat/ihracat süreçlerinde gümrük işlemleri hakkında bilgi talebi.

• İthalat Vergilerinin belirlenmesini etkileyen tercihli tarife, tercihli menşe uygulamaları, menşe şahadetnamesi ibrazı durumları vs. dış ticaret tedbirleri hakkında bilgi talebi.

• Gümrük vergileri tahakkukuna örnekleme yapılarak, mevzuat dayanakları ve hesaplama usulleri hakkında bilgi talebi.

• Gümrük işlemleri başlamış ve herhangi bir ihtilafta nasıl bir tavır alınmasına ilişkin mütalaa istenilmesi. (İtiraz edelim mi? Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre cari işlemi yürütelim mi? vs.)

• İtiraz yapılmış veya dava edilmiş bir gümrük işlemi için itiraz/savunma metninin ana fikrine konu olacak mütalaa verilmesine ilişkin bilgi talebidir.


Yöntem ve Kurallar

• Külliyat Bilgi Edinme müessesi sadece e-posta ortamında yazılı yapılabilmektedir. Anlık, interaktif veya telefonla bilgi talepleri kabul edilmeyecektir.

• Bir sonraki sayfada bublunan form ile başvurulur. Yükümlülük süresi 3 (üç) iş günüdür. Ancak, mütalaa taleplerinin ek araştırmaya konu olması ve şirket tarafından bilgi talebinde bulunan e-posta adresi aracılığıyla ek bilgi/belge talep edilmesi halinde bu süre en son irtibat kurulduğu tarihle başlayacaktır.

 
Amaç / Kapsam / Yöntem ve Kurallar'ı okudum.