Destek Hattı : 0850 241 16 84


GENELGE 2019-2 İhracat işlemlerinde düzeltme taleplerinin idari para cezasının ödenme şartına bağlı olmadığı, takibatın ayrıca yapılabileceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-010.06.01

Konu   :İhracatta Ceza Kararları

 

 

GENELGE

(2019/2)

 

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğine göre ihracat işlemlerinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasını müstelzim fiiller arasında yer verilen beyannamede düzeltme ve ihracat işlemlerinin, ceza kararı düzenlenmeden devam ettirilmesine ve tamamlanmasına yönelik yükümlü taleplerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Gümrük beyannamesinde düzeltme işlemlerini düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 63 üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği nin 121 ve 193 üncü maddelerinde, ihracat beyannamelerinde yapılacak düzeltme işleminin, varsa uygulanması gereken ceza kararı düzenlenmeden yapılmamasını öngören kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Keza, anılan Yönetmeliğin "Ceza Kararlarının Verilmesi Tebliği ve Kayda Geçirilmesi" başlıklı 580 inci maddesinde de, ceza kararının beyannamede düzeltme yapılmadan düzenlenmesini öngören ve/veya düzeltme işleminin yapılmasını, cezanın ödenmesi ön şartına bağlayan hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, ihracat eşyasının bekletilmeden şevki ve gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla;

1) Yükümlü veya temsilcisinin ihracat beyannamesinde düzeltme yapılmasına yönelik dilekçesinin uygun görülmesi kaydıyla veya idare tarafından yapılan tespite binaen gerekli görülmesi halinde düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

2) Eş zamanlı olarak ceza kararının düzenlenmesi yönünde işlemlere devam edilmesi,

3) Beyanname ve ihracat işlemlerinin tamamlanmasının, ceza kararı düzenlenmesi ve cezanın tahsilatı şartına bağlanmaması,

4) Ceza kararı düzenlenmesi ve ödenmesinin beyanname ve ihracat işlemleri ile aynı anda tamamlanamaması halinde, ceza kararı düzenleme, tebliğ ve tahsili işlemlerinin bilahare tamamlanması,

şeklinde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı


Sıra No 2004   Sıra No 2005   Sıra No 2007   Sıra No 2008   Sıra No 2009

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa