Destek Hattı : 0850 241 16 84


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:14.03.2019 tarihli ve 30714 sayılı R.G.

MADDE 1 – 12/11/2015 tarihli ve 29530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)

8431.41

Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar

6.500

8431.42

Buldozer ve angledozer bıçakları

6.500

8431.49

Diğerleri (8431.49.20.29.00 GTİP altında yer alan ekskavatör paletleri hariç)

6.500

*Ton: Brüt Ağırlık              “

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2015

29530

 


Sıra No 2049   Sıra No 2050   Sıra No 2051   Sıra No 2052   Sıra No 2053

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa