Destek Hattı : 0850 241 16 84


Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:02.08.2019 tarihli ve 30850 sayılı R.G.

MADDE 1 – 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/9/2013 tarihli ve 2013/5414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Türkiye için uygulanmasında;

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı arasında imzalanan ve 29/5/2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının II.10 uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği” hükmünün,

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 24/8/2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının Ek I’inde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokolün,

c) Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 11/3/2009 tarihli ve 2009/14829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’nin,

ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-V’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2017

30216

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/2/2018

30324

2-

23/6/2018

                   30457 (Mükerrer)

3-

7/7/2018

30471

 

 

 

“EK-V

BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE

GEÇERLİ MENŞE KÜMÜLASYONU

Bölgesel Konvansiyona taraf ülkeler arasındaki tercihli ticarette menşe kümülasyonu, ticareti yapılan nihai ürünün imal edildiği ülke, ihraç edilen ülke ve imalatta kullanılan menşeli maddelerin tedarik edildiği sistemin diğer Taraf ülkeleri arasında aynı menşe kurallarına sahip tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması halinde geçerli olup, ülkeler ve tarihler itibariyle aşağıda yer alan Tablo-1'de belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Tablo-1'de ISO-3166 A2 standardına göre[1] kullanılan ülke kodlarının karşılıkları şu şekildedir:

 

Avrupa Birliği

EU

EFTA Ülkeleri

EFTA

Faroe Adaları

FO

Cezayir

DZ

Mısır

EG

İsrail

IL

Ürdün

JO

Lübnan

LB

Fas

MA

Filistin

PS

Suriye

SY

Tunus

TN

Türkiye

TR

Arnavutluk

AL

Bosna Hersek

BA

Makedonya

MK

Karadağ

ME

Sırbistan

RS

Kosova

KO

Gürcistan

GE

Ukrayna

UA

Moldova

MD


TABLO 1

(Bölgesel Konvansiyon Kapsamında Kümülasyonun Taraf Ülkeler Bazında Geçerlik Tarihleri)

 

 

EU

EFTA

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

1.2.

2016

12.5.

2015

-

1.2.

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.

2015

9.12.

2106

1.4.

2016

1.2.

2015

1.5.

2015

1.2.

2015

1.12

2015

-

-

EFTA

1.2.

2016

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.

2015

1.1.

2015

-

1.11.

2012

-

1.5.

2015

-

-

-

FO

12.5.

2015

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10.

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DZ

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EG

1.2.

2016

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IL

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JO

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LB

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MA

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PS

1.3.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TR

-

-

1.10.

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

1.8.

2018

1.6.2019

1.10.

2017

-

-

AL

1.5.

2015

1.5.

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.2.

2015

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

-

-

BA

9.12.2016

1.1.

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

2015

 

1.4.

2014

1.4.

2015

1.4.

2015

1.4.

2015

1.4.

2014

-

-

KO

1.4.

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

2014

1.4.

2014

 

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

-

-

ME

1.2.

2015

1.11.

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

 

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

-

-

MK

1.5.

2015

1.2.

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8.

2018

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

 

1.4.

2014

1.4.

2014

-

-

RS

1.2.

2015

1.5.

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.2019

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

 

1.4.

2014

-

-

MD

1.12.

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10.

2017

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

1.4.

2014

 

-

-

GE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

UA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 [1] Avrupa Birliği için kullanılan “EU” ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) için kullanılan “EFTA” kısaltmaları hariç olmak üzere.


Sıra No 2278   Sıra No 2279   Sıra No 2280   Sıra No 2281   Sıra No 2282

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa