Destek Hattı : 0850 241 16 84


Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 188 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 200

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 188)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 200)

Ticaret Bakanlığından: 19.11.2023 Tarih ve 32374 Sayılı R.G:

MADDE 1- 23/8/2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya (1) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“

2

Balıkesir Gümrük Müdürlüğü

”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Sıra No 4761   Sıra No 4762   Sıra No 4763   Sıra No 4764   Sıra No 4765

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa