Destek Hattı : 0850 241 16 84


Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 05.04.2024 Tarih ve 32511 Sayılı R.G.

MADDE 1- 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, işleme” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 


Sıra No 5013   Sıra No 5014   Sıra No 5015   Sıra No 5016   Sıra No 5017

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa