Destek Hattı : 0850 241 16 84


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasındaki Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8298)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDAKİ TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8298

05.04.2024 Tarih ve 32511 Sayılı R.G.

14 Aralık 2022 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasındaki Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240405-2.pdf

 


Sıra No 5018   Sıra No 5019   Sıra No 5020   Sıra No 5021   Sıra No 5022

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa