Destek Hattı : 0850 241 16 84


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Kapsamındaki Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı 8322

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ GÜMRÜK TRANSİT İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA YÖNELİK ÖN VERİ DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8322

07.04.2024 Tarih ve 32513 Sayılı R.G.

18 Ağustos 2022 tarihinde Bakü’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Kapsamındaki Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasına, 422 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/04/20240407-1.pdf

 


Sıra No 5021   Sıra No 5022   Sıra No 5023   Sıra No 5024   Sıra No 5025

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa