Destek Hattı : 0850 241 16 84


Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8332)

SINIR YÖNETİMİ ALANINDA KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ VE

KOORDİNASYON HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 8332

07.04.2024 Tarih ve 32513 Sayılı R.G.

Ekli “Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ek 1 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 159 uncu ve 161 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 1/2/2016 tarihli ve 2016/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “257 inci maddesine” ibaresi “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 159 uncu ve 161 inci maddelerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Başkanlık: Göç İdaresi Başkanlığını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin başlığında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Başkanlığın” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “Göç İdaresi Genel Müdürü” ibaresi “Göç İdaresi Başkanı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (1) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Başkanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Başkanlığın” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Başkanlığın” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Sıra No 5022   Sıra No 5023   Sıra No 5024   Sıra No 5025   Sıra No 5026

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa