Destek Hattı : 0850 241 16 84


Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 38)

Ticaret Bakanlığından: 20.04.2024 Tarih ve 32523 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 12/7/2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1)’nde yer alan tablodaki “8428.90.98” sınıflandırma kodlu satırın birinci bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Sıra No 5030   Sıra No 5031   Sıra No 5032   Sıra No 5033   Sıra No 5034

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa