Destek Hattı : 0850 241 16 84


3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8485)

3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN KANUNİ FAİZ ORANININ, 1/6/2024 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YILLIK %24 OLARAK UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8485

21.05.2024 Tarih ve 32552 Sayılı R.G.

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1/6/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına mezkûr Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.


Sıra No 5071   Sıra No 5074   Sıra No 5076   Sıra No 5077   Sıra No 5078

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa