Destek Hattı : 0850 241 16 84


İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8639)

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 8639

08.06.2024 Tarihli ve 32570 Sayılı R.G.

Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanunun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın eki EK-1 sayılı tabloya aşağıdaki satırlar ve dipnot eklenmiştir.

“

8703.21.10.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.21.90.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.22.10.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.22.90.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.19.11.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.19.12.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.19.13.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.90.11.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.90.12.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.23.90.13.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.24.10.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.24.90.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.31.10.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.31.90.10.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.19.11.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.19.12.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.19.13.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.90.11.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.90.12.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.32.90.13.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.33.19.10.11

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.33.19.10.12

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.33.90.10.11

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.33.90.10.12

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.40.10.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.40.90.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.50.00.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.60.10.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.60.90.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

8703.70.00.00.00

(18)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

“(18)- Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlar için %40 veya minimum 7.000 ABD Doları/adetin yüksek olanı uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Sıra No 5090   Sıra No 5091   Sıra No 5092   Sıra No 5093   Sıra No 5094

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa