Destek Hattı : 0850 241 16 84


Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı- 8692)

FİLİSTİN DEVLETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE
KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 8692

30.06.2024 tarih ve 32588 Sayılı R.G.

Ekli “Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 5301 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 14/1/2013 tarihli ve 2013/4225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 10/9/2012 tarihli ve 2012/3722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol I’e Tablo l’in eklenmesine dair “1/2011 sayılı Ortak Komite Kararı” ile 26/4/2024 tarihli ve 8405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in tadili hakkındaki “1/2023 sayılı Ortak Komite Kararı” uyarınca, Filistin Devleti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablonun Tarife Kontenjanı Miktarı sütununda belirtilen “3.000 Ton” ibaresi “5.000 Ton” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Sıra No 5109   Sıra No 5110   Sıra No 5111   Sıra No 5112   Sıra No 5113

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa