Destek Hattı : 0850 241 16 84


Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

 TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 30.06.2024 Tarih ve 32588 Sayılı R.G.

MADDE 1- 2/3/2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

“

AZ016

2204.21.93.00.00

01.01-31.12

 

BSGTY

 

2204.21.94.00.00

2204.21.95.00.00

2204.21.97.00.00

2204.21.98.00.00

2206.00.59.00.00

”

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/7/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Sıra No 5116   Sıra No 5117   Sıra No 5118   Sıra No 5119   Sıra No 5120

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa