Destek Hattı : 0850 241 16 84


05.07.2024 98474171 İngiltere ve Güney Kore başta olmak üzere üçüncü ülkelere ihracatta REX numarası imkanı bulunmadığı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-16934678-163.01.04-00098474171

Konu   :Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

 

 

05.07.2024 / 98474171

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :30.06.2022 tarihli ve E-16934678-163.01.04-00076087054 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemine ilişkin son dönemde Genel Müdürlüğümüze ulaşan taleplerden; İngiltere ve Güney Kore gibi ülkelere yapılacak ihracatlarda firmalarımızın kayıtlı ihracatçı (REX) numarası almak üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimize başvurdukları anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının incelenmesinden; Türkiye’de yerleşik ihracatçılar yalnızca 2018/501 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer’i İthalat Rejimi Kararı Ek-l’inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünleri Avrupa Birliği ve İsviçre’ye göndermek amacıyla REX menşe beyanı düzenleyebilmektedirler.

Bu çerçevede, ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin uygulama alanı oldukça sınırlı olup, Türkiye`den İngiltere ve Güney Kore başta olmak üzere üçüncü ülkelere yapılacak ihracatlarda REX numarası kullanılması imkanı ve zorunluluğu bulunmamaktadır.

Dolayısıyla ihracatçılarımızın REX Sistemine bu amaçla kayıt yaptırmaması gerektiğine ilişkin ilgili tüm mükelleflere gerekli duyurunun yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

Ahmet Şevket DAYIOĞLU

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Gereği:                                                                                                Bilgi:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına                                İhracat Genel Müdürlüğüne

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına                                          Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu                                 Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge

Başkanlığına                                                                                       Müdürlüklerine

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

 


Sıra No 5123   Sıra No 5124   Sıra No 5125   Sıra No 5126   Sıra No 5127

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa