Destek Hattı : 0850 241 16 84


09.07.2024 98553790 MEDOS elektronik A.TR belgelerinin 8 Temmuz itibariyle gümrük memurlarınca imzalanmayacağı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-180.01-00098553790

Konu   :A.TR Dolaşım Belgelerine Islak İmza Tatbik

Edilmesi Uygulamasına Son Verilmesi

 

 

09.07.2024 / 98553790

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :02.05.2024 tarih ve 96374360 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda; Avrupa Komisyonunun, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece kabul edilmeyeceği yönündeki görüşü çerçevesinde ihracatçılarımızın mağdur olmamaları amacıyla elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması hususu talimatlandırılmıştı.

Konuya ilişkin Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, elektronik ortamda düzenlenen söz konusu belgeye ıslak imza atılması uygulamasına 8 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla son verilmesi hususunda mutabakata varılmış olup MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük vizesi kutusu 8 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Nevzat BOZKURT

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri                               Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

Türkiye İhracatçılar Meclisine

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfedarasyonuna

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirler Demeğine

İzmir Gümrük Müşavirler Demeğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Demeğine

 


Sıra No 5126   Sıra No 5127   Sıra No 5128   Sıra No 5129   Sıra No 5130

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa