Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 21.11.2023   
  Petrokimyasallar 20 - 26 Kasım 2023 Referans Fiyat listesi

  Konu Başlığı Tarih : 19.11.2023   
  Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 188 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 200
  Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 98 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No 196
  Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 90 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlemleri Seri No:193

  Konu Başlığı Tarih : 18.11.2023   
  Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Sayısı 7791
  4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar
  7472 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  Konu Başlığı Tarih : 16.11.2023   
  Genelge 2023-12 Havalimanlarında ardiye ücretleri hakkındaki genelgenin yürürlükten kaldırıldığı

  Konu Başlığı Tarih : 14.11.2023   
  Genelge 2023-13 TPS-KOSGEB-Teknoloji Geliştirme Merkezleri Muafiyet Belgesi
  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar 7782
  Tahsilat Genel Tebliği Seri C Sıra No7

  Konu Başlığı Tarih : 13.11.2023   
  Petrokimyasallar 13 - 19 Kasım 2023 Referans Fiyat listesi
  Petrokimyasallar 06 - 12 Kasım 2023 Referans Fiyat listesi

  Konu Başlığı Tarih : 11.11.2023   
  Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı 21-22-23 Kasım 2023

  Konu Başlığı Tarih : 09.11.2023   
  7471 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Konu Başlığı Tarih : 07.11.2023   
  Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği

  Konu Başlığı Tarih : 03.11.2023   
  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2023-6
  Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   175   176