Destek Hattı : 0850 241 16 84

Günübirlik Güncellemeler ve Duyurular

  Konu Başlığı Tarih : 22.02.2023   
  Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 6826

  Konu Başlığı Tarih : 21.02.2023   
  Petrokimyasallar 20-26 Şubat 2023 Referans Fiyat listesi

  Konu Başlığı Tarih : 15.02.2023   
  Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 122
  Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2023/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
  13.02.2023 82736160 Kahramanmaraş depremi nedeniyle gümrük mevzuatındaki sürelerin uygulanışı

  Konu Başlığı Tarih : 14.02.2023   
  10.02.2023 82504717 Tır karnesi teminatının vergileri aşması halinde transit beyannamesi düzenlenmemesi ATS refakat
  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 6790
  Genelge 2023-06 Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belgenin 1096 koduyla TPS’ye eklendiği
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-02-2023 Tarihli ve 11634 Sayılı Kararı

  Konu Başlığı Tarih : 13.02.2023   
  Petrokimyasallar 13-19 Şubat 2023 Referans Fiyat listesi

  Konu Başlığı Tarih : 11.02.2023   
  Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 120

  Konu Başlığı Tarih : 10.02.2023   
  09.02.2023 8864378 Kahramanmaraş depremi nedeniyle ticari amaç dışında gönderilen gıda maddelerinin girişi
  1354 Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Dair Karar

  Konu Başlığı Tarih : 09.02.2023   
  6.2.2023 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afetleri Nedeniyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik Olarak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Parasal Limitlerin Artırılması Hakkında Karar 6787
  Makine otomotiv diğer ulaşım araçları elektrik ve elektronik sektörü ürünlerine ilişkin DİR genelgesi
  Yurt Dışından Gönderilen Yardım Malzemelerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Duyuru
  7437 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  07.02.2023 82623434 Kriz Hallerinden Zarar Görenlere Gönderilen Eşya-06.02.2023 Kahramanmaraş Depremi

  Konu Başlığı Tarih : 08.02.2023   
  Genelge 2023-04 İnceleme analiz veya test amaçlı muafen ithal edilmek istenen eşya için yapılacak işlemler
  Genelge 2023-05 TOBB-Ekspertiz raporunun TPS 1058 kodu ile tek pencere sistemine alındığı
  Anayasanın 119 uncu Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendine Göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ...

  Konu Başlığı Tarih : 07.02.2023   
  06.02.2023 136317 Millî Yas İlanı
  Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   161   162