Destek Hattı : 0850 241 16 84


İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı 6921

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 6921

10.03.2023 Tarih ve 32128 Sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci, ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1-31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “94. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterdiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“

GTİP

DİPNOT

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

GTS ÜLKELERİ

8

5

6

7

9406.90.38.00.00

1

0

0

0

2,7

0

0

0

2,7

9406.90.90.00.00

1

0

0

0

2,7

0

0

0

2,7

“(1) 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Sıra No 4505   Sıra No 4508   Sıra No 4509   Sıra No 4517   Sıra No 4518

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa