Destek Hattı : 0850 241 16 84


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8511)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASINA EK 1. PROTOKOL’ÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8511

24.05.2024 Tarih ve 32555 Sayılı Mükerrer R.G.

29 Eylül 2022 tarihinde Ankara`da imzalanan ve 7493 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek 1. Protokol"ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak adlandırılacaktır):

17 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında Ankara, Türkiye’de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) HATIRLATARAK;

Hizmet ticareti ve ikili yatırımları kapsayan taahhütlerini yansıtan STA’nın 1.2(e) maddesini AYRICA HATIRLATARAK;

Tarafların, kapsamını genişletmek ve tamamlamak amacıyla Anlaşmayı genişletme konusunda karşılıklı olarak anlaşmalarına izin veren 14.3 Geliştirici Hüküm maddesini DİKKATE ALARAK;

Taraflara Anlaşmayı değiştirme yetkisi veren 14.5 Tadilatlar maddesini GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK; ve

Ticaretin gelişmesinde elektronik ticaretin rolünü KABUL EDEREK;

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

Madde1

Turkey Atıfları

Türkiye’ye yapılan tüm atıflar Türkiye olarak değiştirilmiştir.

Madde 2

Serbest Ticaret Anlaşmasının Yeni Eklerinin Düzenlenmesi ve İçindekiler

Tablosunda Değişiklik Yapılması

1. İşbu Protokolün 1’den 13’e kadar olan Ekleri, bu Protokolün ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

2. Serbest Ticaret Anlaşması’nın içindekiler tablosu, işbu Protokol’ün Ek 1’inden belirtiler yeni içindekiler tablosu ile değiştirilecektir.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240524M1-1.pdf

 

 


Sıra No 5082   Sıra No 5083   Sıra No 5084   Sıra No 5085   Sıra No 5086

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa