Destek Hattı : 0850 241 16 84


Menemen Serbest Bölgesinin Kurulup İşletilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8567)

MENEMEN SERBEST BÖLGESİNİN KURULUP İŞLETİLMESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 8567

29.05.2024 Tarih ve 32560 Sayılı R.G.

Menemen Serbest Bölgesinin kurulup işletilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28/5/2024 TARİHLİ VE 8567 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Menemen Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere, MENSER Menemen Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi 30 yıl süreyle yetkili kılınmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Sıra No 5085   Sıra No 5086   Sıra No 5087   Sıra No 5088   Sıra No 5089

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa