Destek Hattı : 0850 241 16 84


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2024/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından: 31.05.2024 Tarih ve 32562 Sayılı R.G.

MADDE 1- 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları)*

3921.90.60.00.11

Polietilenden olanlar (Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar)

2,5 $/Kg

8208.30.00.00.00

Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar ( Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları)

25 $/Kg

8301.40.11.00.00

Silindirli kapı kilitleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

20 $/Kg

8301.40.19.00.11

Soğuk hava depolarına mahsus olanlar (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

20 $/Kg

8301.40.19.00.19

Diğerleri (topuzlu, elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)

20 $/Kg

8301.60.00.00.11

Kapı kilidi silindirleri (barel)

15 $/Kg

8301.60.00.00.19

Diğerleri

15 $/Kg

9105.21.00.00.00

Elektrikle çalışanlar

3,5 $/Adet

9609.10.10.00.00

“Kurşunları” grafitten olanlar

30 $/Kg

9609.10.90.00.00

Diğerleri

30 $/Kg

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olanlar

0,16 $/Adet

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları

0,08 $/Adet

Kg: Brüt Ağırlık

 

MADDE 2- Bu Tebliğ 16/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 


Sıra No 5087   Sıra No 5088   Sıra No 5089   Sıra No 5090   Sıra No 5091

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa