Destek Hattı : 0850 241 16 84


Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Tarım ve Orman Bakanlığından: 22.05.2024 Tarih ve 32553 Sayılı R.G.

MADDE 1- 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uygulamanın ertelenmesi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrası 31/1/2028 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 20/9/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 


Sıra No 5077   Sıra No 5078   Sıra No 5079   Sıra No 5080   Sıra No 5081

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa