Destek Hattı : 0850 241 16 84


Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 40)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SERİ NO: 41)

Ticaret Bakanlığından: 23.05.2024 Tarih ve 32554 Sayılı R.G. 

MADDE 1- 2/5/2024 tarihli ve 32534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 2/5/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240523-2-1.pdf

 

 


Sıra No 5079   Sıra No 5080   Sıra No 5081   Sıra No 5082   Sıra No 5083

Tüm Duyurular  |  Ana Sayfa